چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 11 اسفند 1394 19:36

کانون Canon LBP7110C

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ایرادات دستگاهای کانون براساس کد می باشد شرکت کپی ایران در نظر داردتمامی سرویس منالها و رفع ایرادادت را در اختیار شما عزیزان قرار دهد

 

E000-0000    Fixing temperature control startup error
Temperature of the Fixing Assembly did not reach the specified temperature within the specified period of time  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Check connectors on the fixing film unit  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the fixing film unit  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the engine controller PCB  COPYIR.COM
E001-0000    Abnormal high temperature of Fixing Assembly
Temperature of the Thermistor continuously exceeded a certain value  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Check connectors on the fixing film unit  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the fixing film unit  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the engine controller PCB  COPYIR.COM
E003-0000    Abnormal low temperature of Fixing Assembly
Fixing temperature was lower than the target value at printing/cleaning mode  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Check connectors on the fixing film unit  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the fixing film unit  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the engine controller PCB  COPYIR.COM
E004-0000    Fixing Heater drive circuit error
Abnormal frequency was detected in fixing drive circuit within the specified period of time from power-on  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Check connectors on the fixing film unit  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the fixing film unit  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the engine controller PCB  COPYIR.COM
E100-0000    Laser area failure
Scanner Motor control error Scanner Motor startup error BDI signal error    1  COPYIR.COM Check connectors on the scanner unit  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the scanner unit  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the engine controller PCB  COPYIR.COM
E196-0000    Error in Engine controller
A data communication error occurred in the Engine Controller PCB  COPYIR.COM    Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E196-2000    Error in main controller communication
Access to the Flash ROM in the Main Controller failed  COPYIR.COM    Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E733-0000    Printer communication error
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM?
E733-0001    Printer communication error
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  COPYIR.COM?    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E733-0004    Printer communication error
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E733-0005    Printer communication error
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E733-0006    Printer communication error
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E733-0007    Printer communication error
?Communication error between the Engine Controller PCB and the Main Controller PCB occurred  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PCB  COPYIR.COM
E743-0000    Error in main controller communication
An error in reading of/writing to the Flash ROM in the Main Controller occurred  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM
E744-4000    Engine ID error
Invalid engine connection was detected  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Check if the installed Engine Controller PCB is for this model  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Engine Controller PC
E744-6000    Communication error with the Wireless LAN PCB
Unable to communicate with the Wireless LAN  COPYIR.COM    1  COPYIR.COM Turn OFF and then ON the main power  COPYIR.COM 2  COPYIR.COM Check the connection of the Wireless LAN  COPYIR.COM 3  COPYIR.COM Replace the Wireless LAN PCB  COPYIR.COM 4  COPYIR.COM Replace the Main Controller PCB  COPYIR.COM

 

خواندن 1668 دفعه
ایراندوست بهزاد

آخرین‌ها از ایراندوست بهزاد