Your browser does not support JavaScript! > سرویس مانوئل کیوسرا میتا

   کانال تلگرام کپی ایران

(0) محصول
سرویس مانوئل کیوسرا میتا

باز گشت به صفحه 22 سرویسمانوئل ریکو آفیشیو

 

صفحه 23 سرویسمانوئل ریکو آفیشیو

 

2.11    یونیت پانچ (B702)در فینیشر 2000/3000-برگی

یونیت پانچ را فقط می توان در فینیشر 2000/3000-برگی  D373/D374 نصب کرد.

 

2.11.1   لوازم

لوازم و تعداد آنها را با فهرست زیر مطابقت دهید.

  توضیح  تعداد
1 یونیت پانچ زباله (punchout waste unit) 1
2 یونیت درایو اسلاید 1
3 هاپر پانچ زباله 1
4 پیچ (M3 × 6) 5
5 یونیت تشخیص اسلاید-به-اسلاید 1
6 یونیت پانچ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.2   مراحل نصب

هشدار:

همواره پیش از انجام مراحل زیر، دستگاه را خاموش کرده و سیم آن را از برق بکشید.

1.     در صورتی که فینیشر به دستگاه کپی وصل باشد، رابط برق [A] را قطع کرده و فینیشر را از دستگاه کپی جدا کنید.

 

2.     کاور عقب [B] را در آورده و در جلویی را باز کنید.

تذکر:

در قسمت پایین کاور عقب، مطمین شوید که تیغه هایی که کاور را به قاب چفت می کنند، قطع کرده اید.

 

3.    پلیت راهنما [C] را در آورید (2 پیچ).

 

4.     یونیت پانچ [A] را در راستای ریل‏های آنها به سمت فینیشر هل دهید. مطمین شوید که پین به درستی در جلو و عقب درگیر شود.

 

5.     یونیت پانچ [B] را وصل کرده و آن را سفت کنید.

کانکتورها سیم پیچی شده و به بالای PCB در سمت راست بسته شده اند

 

6.     یونیت درایو اسلاید را به فینیشر بسته و آن را به یونیت پانچ وصل کنید.

 

7.     اطمینان حاصل کنید که یونیت پانچ به صورت آزادانه حرکت کرده و پیچ ها راه آن را مسدود نمی کنند.

 

8.     یونیت تشخیص اسلاید-به-اسلاید [A] را وارد کنید. مطمین شوید که دو پین آن به درستی در جلو درگیر می شود.

 

9.     اطمینان حاصل کنید که یونیت تشخیص اسلاید-به-اسلاید به آرامی روی ریل خود حرکت می کند. اگر حرکت نکرد، مطمین شوید که ریل ها به درستی در شیار خود قرار

گیرند.

 

10.   یونیت تشحیص اسلاید-به-اسلاید را بسته و آن را در عقب وصل کنید.

 

11.   کانکتور کوتاه را از کانکتور [B] بیرون کشیده، سپس آن را وصل کنید .

 

تذکر:

این کانکتور سه-سیمه است.

 

 

 

 

12.     در قسمت جلو، از یک کفچین برای در آوردن ناکوت ها [A] استفاده کنید.

 

13.     یونیت انتقال زباله پانچ [B] را در درون فینیشر قرار دهید.

تذکر:

مطمین شوید که یوین انتقال زباله پانچ، به آرامی روی ریل‏های خود جابجا می شود. در غیر این صورت، بررسی کنید که آیا ریل ها همسو با شیارها هستند یا خیر

 

14.    کانکتور کوتاه را از کانکتور [C] در آورید.

 

تذکر:

این کانکتور 4-پینی هست.

 

15.    کانکتور را وصل کرده و یونیت انتقال زباله پانچ را ببندید.

 

 

16.    هاپر [A] را در نگهدارنده آن قرار دهید.

 


ارجاع به صفحه 24 سرویس مانوئل  ریکوآفیشیو

 

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای فتوکپی رنگی لطفا کلیک کنید 

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای فتوکپی رومیزی لطفا کلیک کنید  

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای فتوکپی متوسط لطفا کلیک کنید 

جهت اطلاع از انواع مدلهاوقیمت دستگاههای ریسو گراف لطفا کلیک کنید  

جهت اطلاع از انواع مدلها وقیمت دستگاههای پلاتر لطفا کلیک کنید 

جهت اطلاع از انواع مدلها وقیمت دستگاههای فتوکپی تکثیر لطفا کلیک کنید

باز گشت به صفحه 21 سرویس مانوئل  ریکو آفیشیو

 

صفحه 22 سرویس مانوئل  ریکو آفیشیو

2.10.1لوازم

لوازم موجود در جعبه را با فهرست زیر مطابقت دهید.

  توضیح تعداد
1 ضربه گیر (با نوارهای دو-رویه) 1
2 پلیت گراند 1
3 پیچ‏های خودرو – M4 × 14 4
4 پیچ‏های خودرو – M3 × 8 1
5 کفشک‏های تراز 3
6 مخزن خروجی بالا 1
7 مخزن خروجی پایین (فقط D373) 1
8 مخزن کمکی 1
9 واشر پلاستیکی 1
10 براکت مفصلی جلو 1
11 براکت مفصلی عقب 1
12 مخزن کمکی برای مخزن شیفت (فقط D373 – در اینجا نشان داده نشده) 1
  مخزن کمکی برای proof tray (فقط D373- در اینجا نشان داده نشده) 1
  کیسه ذخیره سازی مخزن کمکی (فقط D373- در اینجا نشان داده نشده) 1

 

3.   پیچ (M3 × 6) برای D373 ارایه می شود.

2.10.1     مراحل نصب

این بخش دستورات نصب رایج را برای دو تجهیز جانبی توصیف می کند:

فینیشر صحافی D373. کارهای پانچ، شیفت، منگه کردن گوشه ورقه ها و صحافی (دوخت وسط برگ ها) را انجام می دهد.

فینیشر D374. پانچ، شیفت و منگه گوشه ورقه ها را انجام داده، اما دستگاهی برای صحافی ندارد (دوخت وسط برگ)

تذکر:

تفاوت در مراحل نصب، به صورت D373 یا D374 نشان داده می شود.

 

 

باز کردن نوارها و نگهدارنده ها.

هشدار:

پیش از این که هر یک از مراحل زیر را انجام دهید، دستگاه را همواره خواموش کرده و سیم آن را از برق بکشید.

1.  دستگاه را از کارتون بیرون آورده و بسته بندی‏های آن را باز کنید.

2.  همه ی تفلون ها و نگهدارنده‏های حمل و نقل را از فینیشر باز کنید.

3.  در جلو را باز کنید

4.  همه ی نوارها و نگهدارنده‏های حمل و نقل درون فینیشر را در آورید.

5.  یونیت جاگر را بیرون بکشید.

6.  نوارها و نگهدارنده ها را در آورید

 

بستن فینیشر